Η ιστοσελίδα ftina.gr ανήκει στην εταιρεία Sivko Group

Στοιχεία εταιρείας : Sivko Group
Αριθμός ΓΕΜΗ 146702857000
Έδρα : Κασσανδρεία Χαλκιδικής
Τηλέφωνο επικοινωνίας : 6977-264469
email : info@ftina.gr